ADBLUE

ADBLUE er et additiv som binder seg til små partikler som nox i eksosen og redusere utslippet ved å omgjøre nox til vann.

ADBLUE systemet har en rekke svakheter som fører til problematikk.

Reparasjon av ADBLUE system kan i mange tilfeller være kostbart. Kontakt oss så hjelper vi deg gjerne.

BESØKS ADRESSE:

Kindsveien 1

3533 Tyristrand

FAKTURA ADRESSE:

Rugdetrekket 17, 3370 Vikersund

 Org nr: 914520878 

VI SAMARBEIDER MED 

© 2017 AUTOFABRIKKEN AS