DPF

DPF-Dieselpartikkelfilter skal fange opp partikler i eksosen og hindre de å slippe ut i atmosfæren.

Filteret regenereres med jevne mellomrom ved regenerering som brenner partiklene ved hjelp av høy temperatur. (DPF regenerering)

Problemer kan oppstå ved gjentakende små-kjøring og kaldkjøring, da motoren ikke oppnår drifts temperatur.

Dette fører til høyt sottnivå som igjen hindrer ny regenerering. Dette vil føre til nød modus med redusert effekt.

I et slikt tilfelle vil en tvungen regenerering være nødvendig, dette har Vi nødvendig diagnoseutstyr til å utføre.

BESØKS ADRESSE:

Kindsveien 1

3533 Tyristrand

FAKTURA ADRESSE:

Rugdetrekket 17, 3370 Vikersund

 Org nr: 914520878 

VI SAMARBEIDER MED 

© 2017 AUTOFABRIKKEN AS